Zygmunt III a Kościół w Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Dariusza Kuźminy, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 352

Przemysław Szpaczyński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 10 (2016): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.