DZIEJE PRZYTOKU W ŚREDNIOWIECZU

Joanna Karczewska
Artykuł prezentuje średniowieczne dzieje podzielonogórskiej wsi Przytok. Skupiono się na przedstawieniu dziejów rodzin posiadających Przytok w średniowieczu, czyli Quoss, Schaffgotsch i Burgsdorf. Omówiono także etymologię nazwy wsi na tle toponomastyki okolicy. Zawarto również informacje dotyczące miejscowego dworu, kościoła i przynależności parafialnej.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.