ARCHITEKTURA DWORU I PAŁACU W PRZYTOKU

Katarzyna Adamek-Pujszo
W przeszłości w Przytoku znajdowały się dwie szlacheckie siedziby mieszkalne: późnorenesansowy dwór (nieistniejący) i neorenesansowy pałac. Z opisów F.A. Zimmermanna (1791) oraz O. Frühbusa (1841) wynika, że dwór, wzniesiony w latach 1596-1597 przez Joachima von Stentscha, składał się z korpusu i jednego skrzydła, miał zatem rzut litery „L”. W elewacji korpusu umieszczony był portal, a elewacje wieńczyły szczyty. Na początku XVIII w. dodano drugie skrzydło, które przed 1791 r. rozbudowano. W I ćwierćwieczu XIX w....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.