Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946), red. Jan Szturc, Wydawnictwo \"Głos Życia\"- Muzeum Śląskie, Katowice 2007, ss. 112

Ryszard Michalak
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 3 (2009): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.