Anthony D. Smith, Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika, przekład Wojciech Usakiewicz, Kraków 2009, ss. 262

Piotr Drzewiński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 5 (2011): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.