WHO LIKES IN THE END? METHODS FOR IMPROVING THE SAFE USE OF THE INTERNET

Viktoria Bene
Nauczyciele, edukatorzy muszą zmierzyć się z nowym wyzwaniem, które spowodowała rewolucja cyfrowa. Przestrzeń cyfrowa, zwłaszcza media społecznościowe, odgrywają ważną rolę w życiu młodych ludzi. Dzięki Internetowi mogą z łatwością uzyskiwać informacje, mają szansę wykorzystać swoją kreatywność i tworzyć blogi lub videoblogi. Z drugiej strony Internet ma „ciemną stronę”, na którą składa się cyberprzemoc, fałszywe wiadomości i problemy z samooceną. Niektórym nauczycielom trudno jest dotrzymać kroku narastającym zmianom i rozmawiać o nich z młodymi ludźmi. Niemniej...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.