Morfotwórcza rola lodowców w północno-zachodniej części Pamiru

Elżbieta Rojan
Pamir należy do masywów Azji Środkowej, które były w przeszłości i są obecnie silnie zlodowacone. W niniejszym opracowaniu dokonano próby oceny morfotwórczej roli lodowców w północno-zachodniej części masywu. Na podstawie wyników badań terenowych stwierdzono bardzo duży zasięg poziomy i pionowy (1800-6800 m n.p.m.) procesów i form glacjalnych. Największe ich zróżnicowanie pod względem wielkości i genezy rozpoznano w strefie 3300-5100 m n.p.m. Obok wietrzenia fizycznego i grawitacyjnych ruchów masowych system glacjalny jest odpowiedzialny za charakter rzeźby...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.