Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki

Aneta Marek & Wojciech Lewandowski
W artykule poruszono problematykę turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki. Zainteresowanie wspinaniem sprzyja rozwojowi klubów wysokogórskich, szkół wspinaczkowych, a także wykorzystaniu już istniejących obiektów antropogenicznych, jak mosty, wiadukty kolejowe, bunkry, które zostały zaadaptowane na cele wspinaczkowe. Mimo iż naturalne formy przyrodnicze skupione są głównie w Polsce południowej i wydawałoby się, że ta forma turystyki kwalifikowanej zarezerwowana jest tylko dla tego obszaru, to determinacja osób uprawiających ten rodzaj turystyki kwalifikowanej z Polski północnej i środkowej...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.