Black Sea or Black Saphire: A Constructive Approach to Black Sea Security Boosting Geo-Strategic Importance of the Black Sea

Sener Kir & Akyn Alkan
W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa na Morzu Czarnym i podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw mających na celu zwiększenie stabilności tego unikatowego obszaru. Autorzy omawiają, wynikającą z zakończenia zimnej wojny, zmianę geostrategicznego znaczenie Morza Czarnego, a następnie prezentują nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa basenu czarnomorskiego. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie dwóch inicjatyw tureckich: stworzenie międzynarodowego zespołu sił morskich BLACKSEAFOR oraz zainicjowanie operacji „Black Sea Harmony”.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.