Recenzja książki: Bogdan Koszel. (2006). Trójkąt Weimarski: geneza – działalność – perspektywy współpracy. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 1 (2006)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.