Italian Navy in Somalia - a Peacekeeping Operation and an Operational Test: January 1991–March 1995

Ciro Paoletti
W artykule przedstawiono działania włoskiej Marynarki Wojennej w ramach realizowanej na mocy mandatu ONZ operacji „Przywrócić nadzieję”. Autor przedstawia włoskie zaangażowanie w „rogu Afryki” na tle stopniowego uzyskiwania przez flotę zdolności do działań ekspedycyjnych, począwszy od pierwszych lat powojennych. W opinii Autora marynarka wojenna jest obecnie ważnym instrumentem nie polityki zagranicznej państwa, a możliwość wydzielenia sił do działań poza wodami ojczystymi determinuje w istotnym stopniu pozycję Republiki Włoskiej na arenie międzynarodowej.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.