Przejście okrętów oraz przelot wojskowych statków powietrznych w Cieśninach Bałtyckich w czasie pokoju

Dariusz R. Bugajski
Problem przejścia okrętów oraz przelot statków powietrznych przez Cieśniny Bałtyckie jest ograniczony wieloma postanowieniami Prawa Międzynarodowego. Nakłada ono na te jednostki oraz państwa, do których należą, konkretne obowiązki. Zdaniem Autora, w dobie znaczących przeobrażeń społeczno-politycznych i militarnych, rozwiązania te są wręcz anachroniczne. Sugeruje on możliwość ich zastąpienia oraz przedstawia stanowisko państw skandynawskich wobec możliwości ich modyfikacji.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.