Stan ochrony przeciwpożarowej polskich portów lotniczych w 2007 roku. Dostosowanie do rozporządzeń ministra infrastruktury z 25 lipca i 12 września 2005 r.

Boguslaw Weglinski
W artykule poruszono problem implementacji rozwiązań dotyczących stanu bezpieczeństwa w polskich portach lotniczych do rozporządzeń wykonawczych, wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Ten niezwykle ważki w dobie znacznej dynamiki wzrostu przewozów osobowych problem stanowi spore wyzwanie dla władz polskich portów. Konieczność zastosowania stosownych rozwiązań ogranicza plany rozwojowe i wymaga przeznaczenia na rozbudowę infrastruktury bezpieczeństwa znacznych nakładów finansowych. Jednakże jest to warunek niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pasażerskiego w portach lotniczych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.