Francuska „Biała Księga” – obrona i bezpieczeństwo narodowe

Jarosław Gryz
W czerwcu 2008 r. została opublikowana we Francji strategia obrony i bezpieczeństwa narodowego w postaci dokumentu pod nazwą: „Obrona i bezpieczeństwo narodowe. Biała księga”. Jest ona efektem pracy, powołanej 23 sierpnia 2007 grupy ekspertów pod przewodnictwem Jean-Claude Mallet. Uznali oni, że kształt francuskiej obrony i bezpieczeństwa narodowego musi być funkcją przewidywanych potrzeb w tej sferze, a nie wynikać z przyzwyczajeń lub z góry przyjętych założeń. Dlatego też „Biała księga” zawiera uaktualnioną globalną strategię obrony i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.