Recenzja książki: Martin J. Bollinger. (2010). Flota GUŁag -u. Stalinowskie statki śmierci: transport na Kołymę. Zakrzewo – Poznań: Axis – Replika

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 6 (2012)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.