Innowacyjne metody komunikowania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Robert J. Blaszczyk
Autor podejmuje próbę opisania innowacyjnych metod komunikacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analizuje powszechnie dostępne przykłady działań, badając metody stosowane przez służby prasowe Policji. Poprzez przegląd opartych o nowe media i Internet kanałów komunikacji, w tym stron, serwisów oraz portali społecznościowych i kontentowych, próbuje wyznaczyć możliwe perspektywy ujednolicenia omawianych działań.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.