Recenzja książki: Brunon Hołyst. (2016). Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Tom 4, ss. 742.

Piotr Sobol-Kolodziejczyk & Marek Zielinski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 10 No 1 (2016)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.