Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego

Stanislaw Zarychta
Rejon Morza Czarnego i otaczających go terytoriów wraz z jego bogatymi złożami naturalnymi znajdował się i znajduje w centrum interesów politycznych i gospodarczych głównych potęg światowych. Po rozpadzie Związku Radzieckiego rejon Morza Czarnego stał się miejscem intensywnej wymiany handlowej i tranzytowej oraz przesyłu surowców energetycznych z obszaru Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej do Europy. Wydarzenia w Gruzji i ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że Rosja stara się odbudować dawne wpływy i przejąć kontrolę w tym...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.