Obraz zmian w przestępczości na terenie województwa pomorskiego na przykładzie wybranych kategorii przestępstw

Rzymkowski Jaroslaw
Odnotowywany od wielu lat, na terenie Polski i województwa pomorskiego, wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wydaje się nierozerwalnie związany ze spadającym zagrożeniem przestępczością. Przeobrażenia zachodzące w przestępczości przekładają się wyraźnie na wysokie oceny bezpieczeństwa wskazywane przez mieszkańców Pomorza. W artykule przedstawiono, jak na przestrzeni tych lat wyglądało faktyczne zagrożenie głównymi kategoriami przestępstw kryminalnych, mających decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, oraz jakie zmiany zaszły w strukturze tej przestępczości.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.