Polityka bezpieczeństwa Rosji wobec Ukrainy jako determinant systemu bezpieczeństwa w Polsce

Pawel Labuz & Mariusz Michalski
Przygotowane opracowanie opisuje bardzo istotny współcześnie problem zagrożeń bezpieczeństwa struktur państwowych w całym jego spektrum zjawiskowym, gdzie trudne są do zdiagnozowania czynniki ich powstawania oraz dalszej eskalacji na inne sąsiednie państwa. Przykładem może być współczesna rosyjska polityka bezpieczeństwa wobec Ukrainy, powodująca zmianę systemów bezpieczeństwa w Polsce.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.