Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Karina Sikora-Wojtarowicz
Nowe paradygmaty bezpieczeństwa wskazują, że jest ono wspólną sprawą wszystkich obywateli. Aby społeczeństwo było jednak gotowe sprostać współczesnym zagrożeniom, musi podlegać zdecydowanym działaniom edukacyjnym w tym zakresie. Celem szkolnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa musi być budowanie człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego i samodzielnego, który w warunkach zagrożenia będzie pewny postępowania. Najpierw należy jednak zwrócić uwagę na atrybuty kadry pedagogicznej - wiedzę, postawy i umiejętności. Nauczyciel przygotowując do życia uczniów, kształtuje przyszłość całego społeczeństwa. Z tego powodu przedmiotem...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.