Działania przeciwpowstańcze specjalistycznych jednostek Armii Brytyjskiej w Irlandii Północnej na przykładzie MRF

Janusz Liber
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki działań przeciwpowstańczych prowadzonych przez specjalistyczne jednostki Armii Brytyjskiej w Irlandii Północnej. W opracowaniu opisane zostały zasady działania pierwszej, wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej operacje tego typu na terenie Belfastu i Londonderry. Artykuł ukazuje również niepowodzenia działań MRF, które przyczyniły się do rozwiązania jednostki. Opracowanie odpowiada dodatkowo na pytania – czy strategia działań przewciwpartyzanckich brygadiera F. Kitsona, opracowana podczas działań w Kenii, sprawdziła się w Irlandii Północnej? Oraz jakie elementy miały wpływ na...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.