XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 18–21 maja 2015 r.

Natalia Anzulewicz-Pyzik & Marcin Szumigraj
Studia Poradoznawcze, Tom 4 (2015)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.