Konstruowanie tożsamości kulturowej wyzwaniem dla międzykulturowego poradnictwa

Dorota Misiejuk
Proponowany tekst podejmie analizę konceptu tożsamości kulturowej jednostki w perspektywie tradycji grupy – dziedziczonej kultury oraz wyzwań związanych z transmisją dziedzictwa w warunkach zmiany kulturowej sterowanej zmianami politycznymi i społecznymi.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.