СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ОТ 26 НОЕМВРИ 2017 Г. В РАЙОНА НА ГРАД КЛИСУРА

Irena Aleksandrova, Plamena Raykova & Emil Oynakov
Представен е сеизмичният анализ на земетресението от 26 ноември 2017 г. с магнитуд Mp 4.1, реализирано в района на гр. Клисура. Разгледани са спектралните характеристики на земетресението чрез използване модела на Брун. С прилагането на този модел са определени характеристики, свързани с източника на земетресението, като снето напрежение (∆σ), радиус на източника и магнитуд по сеизмичен момент (Мw). За земетресението е представено подробно изследване на макросеизмичното поле на въздействията. Приложен е и Методът на микросеизмичното...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.