ГЛОБАЛНОТО ГЕТО – УРБАНИСТИЧНА ХИПЕРТРОФИЯ. РЕАЛИИ И ФИКЦИИ

Krasimir Asenov
Настоящата публикация представлява един по-различен поглед върху урбанистичните процеси, които несъмнено са част от основните фактори, водещи до появата на гетото като феномен. Осветяването на определени фрагменти от феномена глобално гето, от друга страна, позволява част от българските гетоизирани градски структури да се имплементират и позиционират на голямата карта на световното гето.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.