Gronden der Starrenkunde, gelegd in het zonnestelzel bevatlijk gemaakt : in eene beschrijving van't maaksel en gebruik der nieuwe Hemel- en Aard-Globen ...

Jacob Ploss Van Amstel
door George Adams; in't Nederduits vertaald en met Aanmerkingen verijkt door Jacob Ploss van Amstel
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.