Az Érdekes Ujság 3000 kor pály´zatának legszebb képei : tiszti kaszinó

Baracke. Poststempel 20.9.1915
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.