Modifikationer af vindscanner til placering i mølle-hub

Emil Holm Knudsen & Niels Henrik Mortensen
Projektet omhandler indledende design facer i forbindelse med udviklingen af en ny type vindscanner. Disse vindscanner skal i fremtiden være med til at optimer energiproduktionen fra vindmøllerne. Opgaven er skrevet som bachelor projekt i indeværende semester i samarbejde med DTU Risø og IPU. I opgaven og præsentationen vil følgende emner blive berørt: Kort introduktion til principperne bag vindscanning Anvendelsesmuligheder / perspektiv for scanning af vind Problematikken i nuværende system. Samt Krav og ønsker til ny...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.