Fugtskader i bygninger. Vandgennemgang af facader mm.

Peter F Collet & Peter F Collet
I de senere år har der vist sig flere og flere fugtskader i bygninger Disse mange skader skyldes ikke manglende viden på det sofistikerede teoretiske plan, gode fugtmodeller eller matchberegninger mm, men skyldes en manglende elementær og bredspektret viden om fugtmekanismer og menneskelige fejl på byggepladser og tegnebord. Dette kan til en vis grad tilskrives den fremadskridende specialisering i byggeriet, hvilket vanskeliggør tilbageføring af erfaring mellem byggeplads og projekterende, håndværkere og rådgivere: Disse mange skader...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.