UGU-data till projektet: Elevers motivation, välbefinnande och prestationer från mellanstadiet till gymnasiet

This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.