Paris Anlaşması’nı Dünyada ve Türkiye’de Bir Başarı Hikayesine Dönüştürmek. Türkiye Elektrik Sistemini Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları

Pınar Ertör Akyazı, Franziska Sperfeld, Sebastian Helgenberger, Ümit Şahin, Dursun Baş & Laura Nagel
Türkiye, hangi patikanın seçildiğine bağlı olarak önemli sosyal ve ekonomik sonuçları olacak bir enerji dönüşümü içindedir: Enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak, ekonomik refah ve insan sağlığının yanı sıra iş ve istihdam olanakları. Türkiye’nin seçeceği enerji patikası gelecekteki gelişmesinin temelini oluşturacaktır. Türkiye’nin enerji geleceği konusundaki siyasi kararlar, enerjinin dışında, çevre, sanayi, ekonomi, dışişleri ve sağlık ile ilgili birçok bakanlığın da misyon ve görevleri ile ilişkilidir. Türkiye coğrafyası ve iklim koşulları yenilenebilir enerji üretimine özellikle elverişlidir ve güçlü...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.