Europejskie wsparcie zmian strukturalnych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Konrad Gürtler & Aleksandra Waliszewska
W ostatnich latach coraz większą uwagę zyskują wyzwania stojące przed europejskimi regionami związane ze zmianami strukturalnymi w kierunku zrównoważonego rozwoju. Łużyce, leżące na granicy Niemiec i Polski, doświadczają znacznej presji związanej z transformacją. Krajowe i europejskie programy finansowania, m.in. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, mają na celu łagodzenie skutków odchodzenia od wydobycia i konsumpcji węgla. Niedawno przyjęty unijny Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji ma za zadanie wspieranie zrównoważonych zmian strukturalnych poprzez pomoc pracownikom i przyczynianie się do...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.