Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components. Part II: Raman spectroscopy

Sylwia Olsztyńska-Janus, Marlena Gąsior-Głogowska, Katarzyna Szymborska-Małek, Małgorzata Komorowska, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz, Sylwia Szotek & Magdalena Kobielarz
Acta of Bioengineering and Biomechanics; 04/2012; ISSN 1509-409X