Punkt zerowego ładunku elektrycznego powierzchni łupka miedzionośnego w roztworze wodnym

Jolanta Trochanowska & Przemysław B. Kowalczuk
Łupek miedzionośny, Drzymała J., Kowalczuk P.B. (red.), WGGG PWr, Wrocław, ISBN 978-83-937788-6-7
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.