Integrativ Gestalt Praksis - IGP : en ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching

Mikael Sonne
Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006), kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.