GIS SOM BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM I FORBINDELSE MED PLACERING AF FLYGTNINGE

Line Hvingel & Niels Lundbye-Christensen
Kommunerne har en fælles udfordring: Hvordan huser vi de mange flygtninge, der kommer til landet? Der forventes 17.000 flygtninge til Danmark i løbet af 2016. Det er ikke ligegyldigt, hvor de mange flygtninge kommer til at bo. Det er helt afgørende, at de ikke bliver koncentreret i ghettoer, for det skaber en dårlig kontakt til det danske samfund og øger risikoen for parallelsamfund. Jammerbugt Kommune og COWI præsenterer i artiklen arbejdet med at udvikle et...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.