COronaVIDen: Hvad kommer COVID-19 til at betyde for vores hverdag?

Karen Johanne Kortbek
Denne artikel vil præsentere forskningsprojektet CoronaLytics, herunder formål, metoder og foreløbige resultater. Projektet vil undersøge coronasmittens udvikling og danskernes ændrede levemønstre i forbindelse med en pandemi-nedlukning, og denne artikel vil endvidere komme med betragtninger på, hvad disse ændrede adfærds- og levemønstre kan have af betydning for den måde, vi bruger byrummet på. Der er blevet lanceret en app – COronaVIDen – som logger borgerdelte aktivitetsdata fra wearables (SmartWatch, fitness-trackere mv.) eller fra smartphones. Disse indsamlede...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.