Store transportprojekter

Mette K. Skamris
Kun lidt forskning er blevet lavet omkring før- og efter studier af trafik og økonomi i store transport projekter. De få undersøgelser der er lavet peger i samme retning, nemlig at prognoserne for anlægsomkostningerne er undervurderet og trafikprognoserne er overvurderet. Resultaterne af en undersøgelse af fem danske bro- og tunnelprojekter blev sammenholdt med resultaterne fra udenlandske undersøgelser. Ud af 41 projekter var anlægsomkostningerne i trefjerdedele af tilfældene undervurderet og oftest, i en tredjedel af projekterne,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.