Bystruktur, bæredygtighed og trafik

Gertrud Jørgensen
Dette indlæg er et oversigtspapir, der behandler forholdet mellem byernes struktur og udvikling, kravet om "bæredygtig udvikling" og persontransport i byerne. Papiret behandler følgende spørgsmål 1. Hvad er byernes rolle i en bæredygtig udvikling? 2. Hvad er tranportsektorens betydning i miljøsammenhæng? 3. Hvilken bystruktur mindsker trafikkens miljøbelastning? Særlig vægt på bebyggelsestæthed og byfunktionernes placering i byen 4. Hvilke muligheder er der for at ændre danske byer, så de understøtter et mindere energiforbrug til transport?
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.