Permanent stop for lavprisvarehuse?

Brian Høj, Jakob Nielsen & Lars Berg Møller
I vores afgangsprojekt om detailhandelsstruktur, har vi undersøgt lavprisvarehuses trafikale- og forsyningsmæssige konsekvenser og belyst det mulige indhold af en fremtidig detailhandelsstruk- tur. Arbejdet viser, at det midlertidige stop for opførelsen af større detailhandelsenheder, som miljømi- nisteren har taget initiativ til, er på sin plads. Der er ud fra trafikale- og dermed miljømæssige betragtninger, god grund til at lede efter et mere skånsomt alternativ til lavprisvarehusene. Udover at vise de uheldige trafikale konsekvenser af den...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.