Sammenfatning af projektet \"Benchmarking af havne\"

Torben Ladefoged
Projektet “Benchmarking af havne - analyse af mulighederne for effektivisering af havnenes rolle i transportarbejdet” er gennemført for Transportrådet af en projektgruppe bestående af PLS Consult A/S, LGC-Consult ApS, Kollberg & Co. samt RAMBØLL, med PLS Consult som projektleder. Projektet har været fulgt af en gruppe med repræsentanter fra Transportrådet, Trafikministeriet, Sammenslutningen af danske havne, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Specialarbejderforbundet i Danmark, Miljøstyrelsen samt havnene i København, Århus og Aalborg.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.