Vognmandserhvervts Teknologi- og Videncenter

Torben SOll & KArsten Juul-Olsen
Projektet har til formål at undersøge, hvorledes en direkte og effektiv vidensformidling til transportvirksomhederne kan organiseres. I denforbindelse er det blevet undersøget hvorvidt etableringen af et teknologi- og videnscenter kan være en hensigtsmæssig ramme om en såden indsats. Formålet med et sådant center skulle være at skabe rammer for en systematisk opsamling, bearbejdning og formidling af aktuel og fremtidig viden om teknologi, logistik, miljø og andre forhold af betydning for det samlede vognmandserhverv.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.