Scenarioværkstedet som metode i dansk transportforskning.

Leif Gjesing Hansen
I transportforsningsprogrammet PROTEUS anvendes scenarioværkstedet som metode til at identificere muligheder og barrierer for reduktion af godstrafikarbejdet i regionen. I værkstedet deltager repræsentanter fra transportvirksomheder, fra fremstillingsvirksomheder og fra de kommunale og amtslige myndigheder inden for miljø- og transportplanlægning. Værkstedet gennemføres på baggrund af scenarier for godstransportsektoren, som beskriver mulige ændringer for transport på baggrund af ændringer i produktionsorganisering og skærpede miljøkrav til sektoren. Scenarioværkstedsmetoden er en metode der har til formål at invovere lokale...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.