Udviklingsplan for privatbanerne

Claus Klitholm
Den lokale og regionale kollektive trafik i Danmark er under stadig udvikling og forandring, og også fra politisk side opereres der med langsigtede strategier, som f.eks. er formuleret i "Trafik 2005". Som modspil til den plolitiske planlægning og som led i den fortsatte udvikling af privatbanerne, er samtlige 13 privatbaner i gang med at udarbejde strategiske planer for perioden 1997-2004, svarende til 2 fulde perioder for rammeaftalerne med staten. Arbejdet udføres efter fælles retningslinier med...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.