Nye sporvogne i København.

Poul Sulkjær
HT har i vision 2005 beskrevet sit langsigtede mål for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Som led i realiseringen heraf er opstillet en plan for et sammenhængende højklasset bussystem - det såkaldte S-busnet. Dette vil være fuldt realiseret i 1996. I forlængelse heraf arbejder HT for en opklassificering af vigtige regionale trafikforbindelser til letbanebetjening. I HTs strategi indgår både en bedre betjening af de kollektivt rejsende og mål om, at den kollektive trafik...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.