Kapacitet i Københavns Lufthavn, Kastrup

Michael Jørgensen
Med de forventninger der er til den fremtidige udvikling af operationstallet i Kastrup Lufthavn bliver det nødvendigt indenfor den næste 10 års periode at skabe mulighed for en yderligere kapacitetsforøgelse. En mulighed for en kapacitetsfremmende foranstaltning ligger i separationsnedsættelse mellem de landende fly. På nuværende tidspunkt skal der indlægges en separation på 3 NM (nautiske mile) mellem landende fly i samme vægtkategori. Denne kan nedsættes til’ 2,5 NM ifølge Amerikanske undersøgelser foretaget af FAA (Federal...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.