Faunapassager i forbindelse med større trafikanlæg

Jacob Christian Salvig
Veje og jernbaner skaber problemer for mange dyrearter, når de i deres søgen efter føde eller yngle- og skjulesteder bevæger sig gennem landskabet. Dels dræbes der hvert år mange dyr på vejene, dels hindres dyrenes vandringer og spredning i landskabet. For at sikre dyrelivet er det således nødvendigt at forbinde naturområderne med et net af økologiske forbindelseslinier (spredningskorridorer), som kan sikre dyrelivet fri bevægelighed i landskabet. I dette paper fokuseres på at udrede den eksisterende...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.