Procesvalg, rekvisition og forberedelse– regelgrundlaget for proces før skelforretningen

Tanja Lindgaard Skovsgaard
I artiklen redegøres for reglerne, der ligger til grund for processen før skelforret-ningen. Begrænsningen i parternes adgang til domstolene problematiseres. Det konstateres, at retsvirkning af henholdsvis rekvisition og indkaldelse ikke er fuldt afklarede. Der argumenteres endvidere for, at kravene til oplysning af sagens parter er utilstrækkelige.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.