Politiske holdninger i politisk kontekst 2006, runde 1-3

Lise Togeby, Rune Stubager, Rune Slothuus & Michael Bang Petersen
Danskernes politiske holdninger har gennem årtier været genstand for politologisk forskning, men der vides kun lidt om de dynamiske aspekter angående, hvordan borgerne danner deres politiske holdninger og hvad eller hvem, der kan ændre disse holdninger.Første spørgsmål handler om, hvor responsive borgerne er over for politiske begivenheder som fx. nye informationer og synspunkter i den offentlige debat. Der belyses følgende:- Hvordan borgerne reagerer på fx den dækning af politiske sager og begivenheder, som de modtager...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.